Ceník služeb s garantovanou nabídkou 

Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 8. 2021

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

130Kč/1hod.

 •  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 •  pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek
 •  pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 •  pomoc při přesunu na lůžko a vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

130Kč/1hod.

 •  pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)
 •  pomoc při základní péče o vlasy a nehty
 •  pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 •  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - 130Kč/1hod.
 •  dovoz nebo donáška jídla - 30Kč/1jídlo
 •  pomoc při přípravě jídla a pití - 130Kč/1hod.
 •  příprava a podání jídla a pití - 130Kč/1hod.

Zprostředkování kontatku se společenským prostředím:

 •  doprovod (k lékři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět) - 130Kč/1hod.

Sociální poradenství:

 •  bezplatně

Rozsah pečovatelských služeb a výše úhrad je v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, snímané čtecím zařízením (částka se úměrně krátí).

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby. Cenu za stravné si stanovují jídelny samy, pokud cenu mění, informují klienta v dostatečném předstihu.