Provoz sociální služby a koronavirová epidemie

Provoz pečovatelské a odlehčovací služby zůstává nadále nepřerušen. Situaci nebereme na lehkou váhu a v naší službě jsme zavedli řadu dalších opatření, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu nákazy a ochránit zaměstnance i klienty.

Používání ochranných pomůcek a dodržování hygienických postupů je pro nás běžnou praxí, přesto jsme v souvislostí s coronavirovou epidemí museli některá preventivní opatření zpřísnit a nová zavést. 

  • od počátku důsledně dodržujeme zásady respirační hygieny (po celou pracovní dobu nosíme roušky, a to jak v prostorách organizace, tak v domácnostech klientů a samozřejmě na veřejném prostranství);
  • nosíme jednorázové rukavice, často si myjeme ruce, používáme speciální antibakteriální a virucidní gel pro desinfekci rukou v terénu i v sídle organizace;
  • prostory organizace a auta denně dezinfikujeme přípravky k tomuto určenými a pravidleně čistíme ozonem;
  • pracovníci jsou také poučeni, mj. že není vhodné se sdružovat na místech s vysokou koncentrací osob, chováme se zdopovědně, a to v pracovní době i mimo ni.

Uvědomujeme si důležitost našeho poslání a vysoká rizika spojená s šířením nákazy pro naše křehké klienty. Abychom eliminovali riziko přenosu a šíření nákazy péče je redukována na nezbytně nutnou. V první řadě poskytujeme péči o osobu a hygienu, prioritní je pro nás zajištění stravování, nákupů a vyřízení nutných pochůzek.Toto považujeme za velmi důležité, zvláště v době, kdy se osobám starších 70ti let nedoporučuje vycházet z domácnosti.

S klienty, kteří využívají úkonů jako je běžný úklid nebo velký a sezónní úklid jsme se domluvili například na jiném času nebo frekvenci poskytování.
Potřebuje-li však některý s klientů pomoci s dezinfekcí v domácnosti, samozřejmě vycházíme vstříc. 

Doufejme, že vše bude brzy za námi a my se opět vrátíme do běžného provozu. Prozatím žádáme klienty a jejich rodiny o maximálně zodpovědné chování. Rodiny by měly zvážit frekvenci a nutnost návštěv v domácnostech klientů po dobu karantenních nařízení státu. Při návštěvách používejte ochrannu dýchacích cest, byť je potom komunikace obtížnější.
Na závěr, jeli někdo v domácnosti v povinné karanténě, stejně tak pociťujete-li příznaky infekce, prosím neprodleně nás informujte. Neznamená to, že službu přestaneme poskytovat, pouze nastavíme taková opatření, která ochránní naše zaměstnance a vyhneme se riziku karantény pro celou organizaci.

Děkujeme za pochopení. Společně to zvládneme!

Pomozte nám zvýšit dosah našich článků, sdílením na Facebooku, děkujeme.