Šije celé Česko, my šijeme také!

Pro dlouhotrvající nedostatek ochranných pomůcek a také s ohledem k životnímu prostředí není látkových roušek nikdy dost. Proto kvitujeme všestrannost našich pečovatelek a také jejich ochotu pustit se do díla. Částečná soběstačnost je velmi příjemná a jsme za ni rádi. Stejně tak nás těší ochota pomoci od našich spoluobčanů.

Díky tomu všemu máme naději, že budeme mít dostatek roušek nejen pro samotný výkon služby v domácnostech klientů, ale také pro naše opečovávané seniory. Jejich možnosti obstarat si roušku jsou totiž často téměř nulové. 

Zvláštní poděkování patří ženám obce Hořiněves, v čele se starostkou obce Janou Khutanovou, která nám jako první nabídla pomocnou ruku a my jsme od počátku věděli, že v tom nejsme sami. Nabídnutá pomoc v počátcích krize má cenu zlata. Doslova a do písmene nám vytrhla trn z paty a my měli možnost se plně soustředit na poskytování péče za nouzového stavu. Hořiněves je nadále s námi. 


Dále bychom rádi vyjádřili naši radost nad nabídnutou pomocí od starosty Města Smiřice, Luboše Tuzara, který nám rovněž slíbil podporu v této nelehké situaci, a to i do budoucna. Město Smiřice nám obstarává roušky, látkové i jednorázové, a také nezbytné hygienické prostředky jako jsou nedostatkové antibakteriální a virucidní gely pro dezinfekci rukou atd. Ze strany města se také můžeme spolehnout na zprostředkování pomoci z řad dobrovolníků  Děkujeme, že nás v tom nenecháte!

Pomozte nám zvýšit dosah našich článků, sdílením na Facebooku, děkujeme.