Upozornění klientům a rodinným příslušníkům

Vážení klienti, dovolujeme si vás upozornit na nové povinnosti, které vyplývají z usnesení vlády č. 412/2020 ze dne 12. října 2020 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu.

Z výše zmíněného usnesení vyplývá, že klienti a další osoby, které se nachází v domácnosti, kde je poskytována sociální služba terénního typu, mají nařízenou povinnost mít zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ochrannými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jinné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností.  

Dále toto usnesení ukládá všem zájemcům, klientům nebo jejich blízkým osobám informovat poskytovatele sociální služby v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění

Prosím dodržujte tato nařízení! Chráníte tím sebe, své blízké, pracovníky organizace a také další klienty sociální služby. Nezodpovědný přístup může velmi zkomplikovat nepříznivé životní situace našich klientů a ohrozit je na životě. 

Pomozte nám zvýšit dosah našich článků, sdílením na Facebooku, děkujeme.